Kup teraz
kup teraz
Kup terazkup teraz

MENU:


Kociarze.pl
  • slide1

Zarejestruj się w serwisie kociarze.pl1 Dane uczestnika programu
2 Dane adresowe
3 Konto w serwisie
4 Zgody marketingowe


Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej: "Administrator danych"). Powyższe dotyczy również innych danych, które zostaną zebrane od Pani/Pana w trakcie kontaktów Pani/Pana z Administratorem danych. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com.
Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.

Ma Pani/Pan prawo wycofania każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem przed jej wycofaniem.